Deze pagina bevat links naar websites of webpagina's van derden. Hoewel we in principe achter deze sites staan hebben we geen zeggenschap over de inhoud  van deze sites/pagina’s en zijn we in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk. Het wil niet altijd zeggen dat we het eens zijn met waar deze sites verder naar verwijzen. Vermelding van een site betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat we in alles achter de inhoud hiervan staan. Hier geldt Hand. 17: 11 ".... en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren."

NBG vertaling

Stichting Promise Stichting Heartcry
Naardense Bijbelvertaling Voorkom (verslaving) Whitefieldstichting
HSV vertaling Joodse getuigenissen Israël en de Bijbel
Zoeklicht Jan van Barneveld Bijbelarchief
Tot Heil des Volks Stichting Proclaim (Sola 5 Baptisten) Internet Bijbelschool
Ver. tot Bescherming v/h Ongeboren kind Schepping Evangelisch College
Jaap Fijnvandraat (Bijbelstudie) Bridge to Light (Karin v/d Bosch) Oude Sporen (Bijbelstudie)
Bijbel en Onderwijs Het Zoeklicht St. Hand (Hulp aan Zendelingen)
Stichting de Haven (Hulp aan Protituees) Dorcas hulp Chr. Conferentie Centrum De Ark
Once Delivered (Tegen valse leer) De Stem (Lectuurzending) Christelijke Encyclopedie
Wycliffe Bijbelvertaalwerk Onderwijs en Israël Vast Fundament (in 44 lessen)
   Maranathapreken