Vacature Voorganger (zie hieronder)

Wij zijn een gemeente
die iedere zondag om 10.00 uur samenkomt in het gebouw
Rehoboth aan de Nieuwe Laantjes 127 op Scheveningen.

Als u een keer langs wilt komen, dan bent u van harte welkom!

Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.
Er is tevens Crèche/Zondagsschool.
Verder hebben we door de week nog verschillende activiteiten.

U kunt bovenin verder klikken naar de desbetreffende pagina's.

Bezoek ons ook op facebook!          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Informatie

Als er iets niet goed werkt, stuur ons dan even een berichtje. We zijn in de lucht sinds November 2003

Aquisitie (uw 'eigen' netwerk opbouwen) d.m.v. deze website wordt niet op prijs gesteld.

Baptistengemeente Scheveningen zoekt voorganger

Met ingang van oktober 2019 is de Baptistengemeente Scheveningen op zoek naar een
enthousiaste voorganger voor 0,6 fte.

WIE WIJ ZIJN
De Baptistengemeente Scheveningen is een zelfstandige gemeente die in 1962 is opgericht.
Momenteel heeft de gemeente circa 25 leden met naar verhouding veel oudere
gemeenteleden. Wekelijks bezoeken een kleine 40 mensen de zondagsdienst. Naast de
zondagsdienst worden er wekelijks en jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd. De
dagelijkse leiding berust bij de oudstenraad. De gemeente laat zich het beste omschrijven
met de termen: Bijbelvast, liefdevol en zorgzaam.

DE TAKEN
Wij verwachten het volgende van de voorganger:
1. De gemeente wijzen op Christus
De voorganger draagt bij aan het geestelijk ‘voeden’ van de gemeente. De focus ligt hierbij
op de uitleg en toepassing van de Bijbel om hierdoor de Here Jezus centraal te stellen in de
gemeente en geestelijke groei te bevorderen bij eenieder. Dit gebeurt door het verzorgen
van gemiddeld twee spreekbeurten per maand op zondag, het verzorgen van ander Bijbels
onderwijs en het geven van onderricht over doop, avondmaal, etc. De voorganger heeft de
gave om de jeugd aan te spreken en leeft naar hij spreekt.
2. Zorg hebben voor de gemeente
De voorganger staat midden in de gemeente en functioneert als herder. Hij coacht de
gemeente en is betrokken bij bijzondere omstandigheden (huwelijk, stervensbegeleiding,
etc.). Hij werkt daarbij nauw samen met de oudsten.
3. Groei brengen in de gemeente
De voorganger initieert en gaat de gemeente voor in activiteiten die tot doel hebben de
gemeente in Scheveningen tot groei en bloei te brengen. Daartoe kan hij het evangelie
helder en boeiend overbrengen. Hij enthousiasmeert de gemeenteleden voor God en de
gemeente en stimuleert en motiveert gemeenteleden om de verschillende taken en functies
op een goede wijze te vervullen. Hierbij is het coachen van gemeenteleden bij hun taken van
groot belang.

WIJ ZOEKEN
1. Wij zoeken een wedergeboren en op grond van zijn geloof gedoopte christen, die
overtuigd is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, die een gedegen kennis van
de Bijbel heeft en vanuit de Bijbel en zijn geloof leeft. De voorganger stelt de Here Jezus
centraal in zijn leven.
2. De voorganger onderschrijft de grondslag van de Baptistengemeente Scheveningen en
het functioneren hiervan, zoals verwoord en vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement.
3. De voorganger is in staat om, samen met de raad, leiding en richting te geven aan de
gemeente. Hij is in staat om samen met de leden de gemeente tot groei te brengen met
behoud van het bijzondere karakter van de gemeente. Hij gaat de gemeente voor in het
opzetten en uitvoeren van de plannen. In de activiteiten die worden ontplooid staat het
 Woord van God centraal.
4. De voorganger heeft oog voor de gaven en talenten die aan de gemeente zijn gegeven,
om deze ten behoeve van de gemeente te benutten. Hij coacht de gemeente, geeft de leden
ruimte om hun gaven te ontwikkelen.
5. De voorganger staat midden in de gemeente, is bewogen met wat andere mensen
beleven en ervaren en beschikt over goede sociale vaardigheden, waaronder het vermogen
om samen te werken.
6. De voorganger werkt gestructureerd en transparant, communiceert helder, is in staat om
planmatig te werken.
7. De voorganger is een bekwaam en geïnspireerd leraar met de gave om de Bijbel op een
diepgaande en aansprekende manier uit te leggen en toe te passen.
8. De voorganger woont in Den Haag of in de directe omgeving, of is bereid om zich na
aanstelling daar te vestigen.

VEREISTE OPLEIDING EN ERVARING
1. Minimaal hbo werk- en denkniveau.
2. Relevante theologische opleiding is een pre.
3. Ervaring als voorganger is een pre.
4. Ervaring met jeugdwerk, gemeentewerk en het leiden van veranderingsprocessen is een
pre.

WIJ BIEDEN
Wij bieden een aanstelling voor drie dagen per week (0,6 fte) op basis van een 40-urige
werkweek. Het precieze werkpakket wordt in overleg met de kandidaat nader bepaald in
afstemming met de raad van de Baptistengemeente Scheveningen.
Het salaris wordt bepaald op basis van de opleiding, ervaring en kwaliteiten van de
kandidaat en ligt in de bandbreedte tussen € 3.200 bruto per maand tot maximaal € 4.000
bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband. Een dienstwoning behoort tot de
mogelijkheden.
De arbeidstijden worden flexibel ingevuld, uitgaande van het tijd voor tijd beginsel. Naast
voorganger is hij ook lid van de gemeente. De werktijden worden in goed overleg ingevuld
en er kan rekening worden gehouden met een eventueel andere betrekking.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar. Bij
gebleken ‘match’ met de gemeente, goed functioneren en groei van de gemeente behoort
continuering op basis van een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

PROCEDURE
U kunt uw interesse in deze vacature schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te sturen
aan de beroepingscommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. t.a.v. de heer Theo
Schutte. Graag lezen wij in uw brief uw motivatie voor deze functie en ontvangen wij tevens
uw curriculum vitae.
Binnen twee weken na het ontvangen van uw mail krijgt u een bevestiging van ontvangst.
Wij streven er naar u binnen vier weken te laten weten of uw schrijven aanleiding voor ons
is om u uit te nodigen voor een eerste gesprek. Binnen twee weken na dit gesprek ontvangt
de kandidaat bericht of de beroepingscommissie de procedure wil voortzetten.
U kunt bovenstaand emailadres ook gebruiken voor vragen over de vacature of verzoek om
een telefonisch onderhoud.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de gemeente.
Hiertoe zullen verdere gesprekken plaatsvinden. De kandidaat kan worden gevraagd een
aantal diensten in de gemeente voor te gaan. Bij een match wordt de kandidaat aan de
gemeente voorgedragen. De gemeente beslist in een ledenvergadering over de definitieve
keuze voor een kandidaat. De vacature komt te vervallen bij aanname van een nieuwe
voorganger. Wij streven naar een in dienst treden in oktober 2019. Een eerdere of latere
datum is bespreekbaar.