Vacature Voorganger (zie hieronder)

Wij zijn een gemeente

die iedere zondag om 10.00 uur samenkomt in het gebouw
Rehoboth aan de Nieuwe Laantjes 127 op Scheveningen.

Als u een keer langs wilt komen, dan bent u van harte welkom!

Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.
Er is tevens Crèche/Zondagsschool.
Verder hebben we door de week nog verschillende activiteiten.

U kunt bovenin verder klikken naar de desbetreffende pagina's.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Informatie

Als er iets niet goed werkt, stuur ons dan even een berichtje. We zijn in de lucht sinds november 2003

Acquisitie (uw 'eigen' netwerk opbouwen) d.m.v. deze website wordt niet op prijs gesteld.

 Baptistengemeente Scheveningen zoekt voorganger

De Baptistengemeente Scheveningen is op zoek naar een enthousiaste voorganger voor 0,6 fte.

 WIE WIJ ZIJN

De Baptistengemeente Scheveningen is een zelfstandige gemeente die in 1960 is opgericht. Momenteel heeft de gemeente circa 25 leden met naar verhouding veel oudere gemeenteleden. Wekelijks bezoeken een kleine 40 mensen de zondagsdienst. Naast de zondagsdienst worden er wekelijks en jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd. De dagelijkse leiding berust bij de oudstenraad. De gemeente laat zich het beste omschrijven met de termen: Bijbelvast, liefdevol en zorgzaam.

 DE TAKEN

 Wij verwachten het volgende van de voorganger:

1. De gemeente wijzen op Christus

De voorganger draagt bij aan het geestelijk ‘voeden’ van de gemeente. De focus ligt hierbij op de uitleg en toepassing van de Bijbel om hierdoor de Here Jezus centraal te stellen in de gemeente en geestelijke groei te bevorderen bij eenieder. Dit gebeurt door het verzorgen van gemiddeld twee spreekbeurten per maand op zondag, het verzorgen van ander Bijbels onderwijs en het geven van onderricht over doop, avondmaal, etc. De voorganger heeft de gave om de jeugd aan te spreken en leeft naar hij spreekt.

2. Groei brengen in de gemeente

De voorganger initieert en gaat de gemeente voor in activiteiten die tot doel hebben de gemeente in Scheveningen tot groei en bloei te brengen. Daartoe kan hij het evangelie helder en boeiend overbrengen. Hij enthousiasmeert de gemeenteleden voor God en de gemeente en stimuleert en motiveert gemeenteleden om de verschillende taken en functies op een goede wijze te vervullen. Hierbij is het coachen van gemeenteleden bij hun taken van groot belang.

3. Zorg hebben voor de gemeente

De voorganger staat midden in de gemeente en functioneert als herder. Hij coacht de gemeente en is betrokken bij bijzondere omstandigheden (huwelijk, stervensbegeleiding, etc.). Hij werkt daarbij nauw samen met de oudsten.

 WIJ ZOEKEN

1. Wij zoeken een wedergeboren en op grond van zijn geloof gedoopte christen, die overtuigd is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, die een gedegen kennis van de Bijbel heeft en vanuit de Bijbel en zijn geloof leeft. De voorganger stelt de Here Jezus centraal in zijn leven.

2. De voorganger onderschrijft de grondslag van de Baptistengemeente Scheveningen en het functioneren hiervan, zoals verwoord en vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

3. De voorganger is in staat om, samen met de raad, leiding en richting te geven aan de gemeente. Hij is in staat om samen met de leden de gemeente tot groei te brengen met behoud van het bijzondere karakter van de gemeente. Hij gaat de gemeente voor in het opzetten en uitvoeren van de plannen. In de activiteiten die worden ontplooid staat het Woord van God centraal.

4. De voorganger heeft oog voor de gaven en talenten die aan de gemeente zijn gegeven, om deze ten behoeve van de gemeente te benutten. Hij coacht de gemeente, geeft de leden ruimte om hun gaven te ontwikkelen.

5. De voorganger staat midden in de gemeente, is bewogen met wat andere mensen beleven en ervaren en beschikt over goede sociale vaardigheden, waaronder het vermogen om samen te werken.

6. De voorganger werkt gestructureerd en transparant, communiceert helder, is in staat om planmatig te werken.

7. De voorganger is een bekwaam en geïnspireerd leraar met de gave om de Bijbel op een diepgaande en aansprekende manier uit te leggen en toe te passen.

8. De voorganger woont in Den Haag of in de directe omgeving, of is bereid om zich na aanstelling daar te vestigen.

VEREISTE OPLEIDING EN ERVARING

1. Minimaal hbo werk- en denkniveau.

2. Relevante theologische opleiding is een pre.

3. Ervaring als voorganger is een pre.

4. Ervaring met jeugdwerk, gemeentewerk en het leiden van veranderingsprocessen is een pre.

WIJ BIEDEN

Wij bieden een aanstelling voor drie dagen per week (0,6 fte) op basis van een 40-urige werkweek. Het precieze werkpakket wordt in overleg met de kandidaat nader bepaald in afstemming met de raad van de Baptistengemeente Scheveningen.

Het salaris wordt in onderling overleg bepaald op basis van opleiding, ervaring en kwaliteiten van de kandidaat. Een dienstwoning behoort tot de mogelijkheden.

De voorganger is lid van de gemeente. De arbeidstijden worden in goed overleg ingevuld, uitgaande van het tijd voor tijd beginsel. Er kan rekening worden gehouden met een eventueel andere betrekking.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar. Bij gebleken ‘match’ met de gemeente, goed functioneren en groei van de gemeente behoort continuering op basis van een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

PROCEDURE

U kunt uw interesse in deze vacature schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de beroepingscommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. t.a.v. de heer Theo Schutte. Graag lezen wij in uw brief uw motivatie voor deze functie en ontvangen wij tevens uw curriculum vitae.

Binnen twee weken na het ontvangen van uw mail krijgt u een bevestiging van ontvangst. Wij streven er naar u binnen vier weken te laten weten of uw schrijven aanleiding voor ons is om u uit te nodigen voor een eerste gesprek. Binnen twee weken na dit gesprek ontvangt de kandidaat bericht of de beroepingscommissie de procedure wil voortzetten.

U kunt bovenstaand email-adres ook gebruiken voor vragen over de vacature of verzoek om een telefonisch onderhoud.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de gemeente. Hiertoe zullen verdere gesprekken plaatsvinden. De kandidaat kan worden gevraagd een aantal diensten in de gemeente voor te gaan. Bij een match wordt de kandidaat aan de gemeente voorgedragen. De gemeente beslist in een ledenvergadering over de definitieve keuze voor een kandidaat. De vacature komt te vervallen bij aanname van een nieuwe voorganger.