Waar wilt u naar toe?


                     Crèche                                                 


                                                                                           

We hebben een klein – maar wel heel gezellig  groepje kleuters, peuters en soms baby's. Het gemiddelde is vier tot
zes kindjes. Soms komen er gastkinderen. Het programma is erg gevarieerd; we volgen bijv. een serie van Timotheus
 "Wij leren over Jezus". Ook bij dit programma zijn alle werkjes door onszelf gemaakt en kunnen dus
een volgende keer weer gebruikt worden.

Voor de "vrije" lessen houden we de kleuterbijbelverhalen aan. In de adventtijd maken we mooie versieringen voor een kerstboom en de adventskrans heeft weer dienst gedaan.
De kleuters verlenen ook hun medewerking aan de kerstmusical van de zondagsschool. We zijn dankbaar voor het werk dat we in Gods kracht mogen doen en vragen Zijn onmisbare zegen voor dit belangrijke kinderwerk.
                                                                                                                       Het verhaal van het verloren schaap
                           
We leren de kinderen al jong geven.                                                          De jongste slaapt lekker.
Rupsje Nooit genoeg                              In de creche kun je ook lekker spelen.        Een rupsje                                   
Als de vogels zo vrij in de lucht            Zat wat verloren op een tak
Wilde een rupsje zijn                           En huilde van verdriet
Hij klom snel in een boom                   Wees maar stil m’n kleine vriend
Om dichter bij de zon te zijn                Want alles heeft zijn tijd
Maar wat hij ook probeerde                En op een mooie dag
Vliegen kon hij niet                               Sla jij je vleugels uit heel wijd
Gitty Groeneveld  
                                                    
     
Er wordt verteld uit de kinderbijbel over de Toren van Babel.